Control

Vogels

Een onderneming met werknemers in dienst, die groeit, of in zwaar weer verkeert, heeft veel belang bij een gedegen financieel overzicht. Stukken die laten zien hoe u er financieel voorstaat, en welke punten aandacht nodig hebben. Wij geven u heldere antwoorden op cruciale vragen hoe uw bedrijf winstgevend(er) te maken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van resultaat, omzet en marge.

Wij bieden de volgende diensten aan:

 • Opstellen van begroting
  Uw strategie, doelstelling voor het komende jaar/jaren en uw overige inbreng verwerken wij in een begroting.
 • Opstellen van liquiditeitsprognose
  Wij brengen in kaart over welke hoeveelheid liquide middelen uw bedrijf op korte termijn kan beschikken. De bank vraagt hierom bij bijvoorbeeld nieuwe investeringen.
 • Opstellen van periodieke financiële rapportages
  Aan de hand van periodieke financiële rapportages adviseren wij u over de stand van zaken van uw onderneming.
 • Opstellen jaarrekening
  B.V.’s zijn jaarlijks verplicht hun jaarrekening bij de KvK te deponeren. Een jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een (beperkte) toelichting.